Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

onlyyouonlymyheart
1480 caa5 500
Reposted from0 0
onlyyouonlymyheart
1482 6ec7
Reposted from0 0
onlyyouonlymyheart
1487 5535 500
Reposted from0 0

August 11 2017

onlyyouonlymyheart
3641 2398 500

August 03 2017

June 30 2017

onlyyouonlymyheart
onlyyouonlymyheart
Niewielu ludzi potrafi podtrzymywać przyjaźń na odległość. I na ogół to jest znacznie łatwiejsze dla tego, kto odjeżdża, niż dla tych, którzy zostają.
— Rosie Rushton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
onlyyouonlymyheart
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viamessinhead messinhead

May 31 2017

onlyyouonlymyheart
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viaperseweracje perseweracje
onlyyouonlymyheart
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclaudelle claudelle
onlyyouonlymyheart
Miłość jest wtedy, gdy On ledwie wyszedł, a Ty już chcesz do Niego dzwonić i wtedy gdy, na dworze burza, a on mokry punktualnie przychodzi… I gdy wyjeżdża gdzieś na trzy dni, a Ty za Nim tak strasznie tęsknisz i choć jesteście daleko od siebie to nucicie te same piosenki… Miłość jest wtedy, gdy On Cię całuje, ale to Ty proponujesz mu więcej… I wtedy, gdy On jest smutny, zgaszony to Tobie też pęka serce… I gdy On chce po prostu pomilczeć to Ty też się wtedy wyciszasz… A gdy On tylko spojrzy na Ciebie Ty wszystko mu z oczu wyczytasz… Miłość jest wtedy, gdy On wyczuwa czy masz dziś nastrój na śmiech.. I wtedy, gdy patrząc na innych facetów uważasz, że czynisz grzech… I gdy On wciąż ma ten błysk w oku chociaż ostatnio sporo przytyłaś… A gdy trochę podetniesz włosy On widzi, że coś zmieniłaś… Miłość jest wtedy, gdy On, choć nie umie, na rocznice pisze Ci wiersze… I wtedy, gdy pijecie szampana choć zajął gdzieś siódme miejsce… I wtedy, gdy On dawno zasnął a Ty nadal na Niego patrzysz.
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viaenchanteed enchanteed
onlyyouonlymyheart
6512 d004 500
Reposted bymarzkabuwaj marzkabuwaj

April 28 2017

onlyyouonlymyheart
Nie macie państwo pojęcia, ile trzeba samozaparcia, by przyznać się do niewiedzy, zwłaszcza gdy wszyscy wokół sprawiają wrażenie, jakby się doskonale we wszystkim orientowali.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

April 20 2017

onlyyouonlymyheart
onlyyouonlymyheart
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viaThe1995 The1995

April 15 2017

onlyyouonlymyheart
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaperseweracje perseweracje
onlyyouonlymyheart
6833 07a8 500

April 11 2017

9699 6dcf
Reposted fromMaydayKoigo MaydayKoigo
9694 0c81
Reposted fromMaydayKoigo MaydayKoigo

April 08 2017

onlyyouonlymyheart
4027 78a0 500
Borszewicz.
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaThe1995 The1995
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl