Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

onlyyouonlymyheart
1441 80bd 500
Reposted fromgrobson grobson viamyfuckingreality myfuckingreality

October 19 2017

onlyyouonlymyheart
9782 b806
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
2493 6949 500
Reposted frombrumous brumous viamyfuckingreality myfuckingreality
8140 27a9 500

americasgreatoutdoors:

A new day starts at Yellowstone National Park in Wyoming as the moon sets behind a mountain shining with alpenglow. It’s just another magical moment from this remarkable natural treasure. Photo by Jacob W. Frank, National Park Service.

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazapomniane zapomniane

October 06 2017

onlyyouonlymyheart
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio
onlyyouonlymyheart
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viawhatu whatu
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viawhatu whatu
onlyyouonlymyheart
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viamole-w-filizance mole-w-filizance

August 26 2017

onlyyouonlymyheart
1480 caa5 500
Reposted from0 0
onlyyouonlymyheart
1482 6ec7
Reposted from0 0
onlyyouonlymyheart
1487 5535 500
Reposted from0 0

August 11 2017

onlyyouonlymyheart
3641 2398 500

August 03 2017

June 30 2017

onlyyouonlymyheart
onlyyouonlymyheart
Niewielu ludzi potrafi podtrzymywać przyjaźń na odległość. I na ogół to jest znacznie łatwiejsze dla tego, kto odjeżdża, niż dla tych, którzy zostają.
— Rosie Rushton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
onlyyouonlymyheart
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viamessinhead messinhead

May 31 2017

onlyyouonlymyheart
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viaperseweracje perseweracje
onlyyouonlymyheart
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclaudelle claudelle
onlyyouonlymyheart
Miłość jest wtedy, gdy On ledwie wyszedł, a Ty już chcesz do Niego dzwonić i wtedy gdy, na dworze burza, a on mokry punktualnie przychodzi… I gdy wyjeżdża gdzieś na trzy dni, a Ty za Nim tak strasznie tęsknisz i choć jesteście daleko od siebie to nucicie te same piosenki… Miłość jest wtedy, gdy On Cię całuje, ale to Ty proponujesz mu więcej… I wtedy, gdy On jest smutny, zgaszony to Tobie też pęka serce… I gdy On chce po prostu pomilczeć to Ty też się wtedy wyciszasz… A gdy On tylko spojrzy na Ciebie Ty wszystko mu z oczu wyczytasz… Miłość jest wtedy, gdy On wyczuwa czy masz dziś nastrój na śmiech.. I wtedy, gdy patrząc na innych facetów uważasz, że czynisz grzech… I gdy On wciąż ma ten błysk w oku chociaż ostatnio sporo przytyłaś… A gdy trochę podetniesz włosy On widzi, że coś zmieniłaś… Miłość jest wtedy, gdy On, choć nie umie, na rocznice pisze Ci wiersze… I wtedy, gdy pijecie szampana choć zajął gdzieś siódme miejsce… I wtedy, gdy On dawno zasnął a Ty nadal na Niego patrzysz.
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viaenchanteed enchanteed
onlyyouonlymyheart
6512 d004 500
Reposted bymarzkabuwaj marzkabuwaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl