Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2018

onlyyouonlymyheart
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viapyotrus pyotrus
onlyyouonlymyheart
8847 0a1b 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

December 28 2017

onlyyouonlymyheart
2009 fd84
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viautilized utilized

December 26 2017

Dedykuję Ci każda spadająca gwiazdę, która widzę.
— nikapoetka (via pancze)
Reposted fromkostuchna kostuchna viamuchless muchless
onlyyouonlymyheart
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viamuchless muchless
onlyyouonlymyheart
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viamuchless muchless
onlyyouonlymyheart
1620 ebdc
Reposted fromamphetamine amphetamine viazapominanie zapominanie

November 03 2017

onlyyouonlymyheart
1441 80bd 500
Reposted fromgrobson grobson viamyfuckingreality myfuckingreality

October 19 2017

onlyyouonlymyheart
9782 b806
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
2493 6949 500
Reposted frombrumous brumous viamyfuckingreality myfuckingreality
8140 27a9 500

americasgreatoutdoors:

A new day starts at Yellowstone National Park in Wyoming as the moon sets behind a mountain shining with alpenglow. It’s just another magical moment from this remarkable natural treasure. Photo by Jacob W. Frank, National Park Service.

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazapomniane zapomniane

October 06 2017

onlyyouonlymyheart
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio
onlyyouonlymyheart
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viawhatu whatu
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viawhatu whatu
onlyyouonlymyheart
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viamole-w-filizance mole-w-filizance

August 26 2017

onlyyouonlymyheart
1480 caa5 500
Reposted from0 0
onlyyouonlymyheart
1482 6ec7
Reposted from0 0
onlyyouonlymyheart
1487 5535 500
Reposted from0 0

August 11 2017

onlyyouonlymyheart
3641 2398 500

August 03 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl