Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

onlyyouonlymyheart

wierzę w rozmowy dusz,
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy,
że mnie nie ma z tobą.

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viate-quiero te-quiero

August 17 2018

onlyyouonlymyheart
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromblueinsane blueinsane viazapachjasminu zapachjasminu

August 07 2018

4365 d7c4 500
Reposted frombrumous brumous viaultrafioletowa ultrafioletowa
onlyyouonlymyheart
4726 7774
Reposted fromtost tost viaultrafioletowa ultrafioletowa

August 06 2018

onlyyouonlymyheart
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachjasminu zapachjasminu

August 04 2018

onlyyouonlymyheart
Ty wiesz przecież najlepiej, że pokusa silniejsza jest od woli, od mądrości, od sumienia.
— Pałac, Wiesław Myśliwski
Reposted frombylejaka bylejaka vialekkaprzesada lekkaprzesada
onlyyouonlymyheart

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo vialekkaprzesada lekkaprzesada

August 02 2018

onlyyouonlymyheart
I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viazupson zupson

August 01 2018

onlyyouonlymyheart
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viamysweetheartt mysweetheartt
onlyyouonlymyheart
2550 5264
Reposted fromzie zie viaeazyi eazyi
onlyyouonlymyheart
Bardzo mi przeszkadza własna delikatność, to ona wykoślawiła moją młodość.
— W. Jerofiejew "Moskwa-Pietruszki"
Reposted fromaletodelio aletodelio viazupson zupson

July 30 2018

onlyyouonlymyheart
Nic się nie zmieni. Przejdą noce
Zatrzaśnie dzień, jak szczęka wilcza.
A potem tylko białe oczy
I jeszcze ciszej będę milczał.
— Zbigniew Herbert
Reposted fromflesz flesz viakonwalia konwalia

July 29 2018

onlyyouonlymyheart
for losing one's life is not the worst thing that can happen to a person. The worst is the loss of what you live for.

July 28 2018

onlyyouonlymyheart
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"

July 14 2018

onlyyouonlymyheart
1307 416b
Reposted fromrenirene renirene vialittlemouse littlemouse

June 28 2018

onlyyouonlymyheart
6118 cd26 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapocalujmnie pocalujmnie
onlyyouonlymyheart
Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.
— Elżbieta Rodzeń "Przyciąganie"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianonecares nonecares

June 19 2018

onlyyouonlymyheart
0182 1bb2 500
dlatego tesknie w milczeniu...
Reposted fromdesperateee desperateee viazapomniane zapomniane
onlyyouonlymyheart
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: “Dobrze, że ona jest”.
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viazapomniane zapomniane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl