Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2019

onlyyouonlymyheart
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viatobecontinued tobecontinued
onlyyouonlymyheart
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
onlyyouonlymyheart
7924 e9f2 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viatak-niewiele tak-niewiele

July 27 2019

onlyyouonlymyheart
7965 a303 500
Reposted frommrrru mrrru viahormeza hormeza

July 03 2019

onlyyouonlymyheart
Czasem słowo, zdanie albo nazwisko zapisuje się tak trwale w pamięci, że słyszę je na każdym kroku. W takich wypadkach nie jestem pewna, czy faktycznie często natrafiam na to słowo, czy raczej zwracam na nie uwagę, bo mój umysł ciągle go poszukuje.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
onlyyouonlymyheart
Pamiętać bowiem należy, że ludzi trzeba albo dopieszczać, albo ich zniszczyć; bowiem za krzywdy błahe się mszczą, a za wielkie nie mogą; zatem krzywda, którą ludziom wyrządzasz, musi być taka, byś nie obawiał się zemsty.
— Niccolò Machiavelli – Książę.
Reposted frommhsa mhsa viawrazliwa wrazliwa
onlyyouonlymyheart
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapensieve pensieve
onlyyouonlymyheart
Na szczęście istnieje granica cierpienia, za którą człowiek obojętnieje.
— Magdalena Niedźwiedzka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacholera cholera
onlyyouonlymyheart
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacholera cholera

May 31 2019

onlyyouonlymyheart
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viawrazliwa wrazliwa
onlyyouonlymyheart
Widocznie można przeżyć nawet to, co najgorsze.
— Marek Edelman "I była miłość w getcie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapensieve pensieve

August 03 2019

onlyyouonlymyheart
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
onlyyouonlymyheart
7924 e9f2 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viatak-niewiele tak-niewiele

July 27 2019

onlyyouonlymyheart
7965 a303 500
Reposted frommrrru mrrru viahormeza hormeza

July 03 2019

onlyyouonlymyheart
Czasem słowo, zdanie albo nazwisko zapisuje się tak trwale w pamięci, że słyszę je na każdym kroku. W takich wypadkach nie jestem pewna, czy faktycznie często natrafiam na to słowo, czy raczej zwracam na nie uwagę, bo mój umysł ciągle go poszukuje.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
onlyyouonlymyheart
Pamiętać bowiem należy, że ludzi trzeba albo dopieszczać, albo ich zniszczyć; bowiem za krzywdy błahe się mszczą, a za wielkie nie mogą; zatem krzywda, którą ludziom wyrządzasz, musi być taka, byś nie obawiał się zemsty.
— Niccolò Machiavelli – Książę.
Reposted frommhsa mhsa viawrazliwa wrazliwa
onlyyouonlymyheart
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapensieve pensieve
onlyyouonlymyheart
Na szczęście istnieje granica cierpienia, za którą człowiek obojętnieje.
— Magdalena Niedźwiedzka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacholera cholera
onlyyouonlymyheart
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacholera cholera

May 31 2019

onlyyouonlymyheart
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl