Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2019

onlyyouonlymyheart
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacholera cholera

April 26 2019

onlyyouonlymyheart
onlyyouonlymyheart
Ten, kto ma poczucie własnej wartości, potrafi cieszyć się z tego, że innym przytrafiają się dobre rzeczy. Bez zazdrości, bez poczucia poniżenia ani bez wywyższania się.
— Pawlikowska B.

April 25 2019

onlyyouonlymyheart
8546 5379 500
Reposted fromherzlich herzlich
6363 69b1 500
onlyyouonlymyheart

February 24 2019

onlyyouonlymyheart
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez

February 09 2019

onlyyouonlymyheart
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie

November 01 2018

onlyyouonlymyheart
Tak ciężko sobie uświadomić że nie ma powrotów do niektórych relacji, ludzi, przyjaźni.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco

October 27 2018

onlyyouonlymyheart
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.

October 26 2018

onlyyouonlymyheart
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream viaohmarilyn ohmarilyn
onlyyouonlymyheart
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— ohmarilyn
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn
onlyyouonlymyheart
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— S. Mrożek
Reposted fromwynne wynne viakaciemilordzie kaciemilordzie

October 19 2018

onlyyouonlymyheart
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki
Reposted fromnezavisan nezavisan
onlyyouonlymyheart

“Obrócił twarz do słońca, przymknął oczy i pomyślał, że być może dla odmiany powinien dziś zrobić coś mądrego. Na przykład, rzucić wszystko w diabły.”

~ Jo Nesbø

Reposted fromBrewOfLonging BrewOfLonging viaszydera szydera

October 17 2018

onlyyouonlymyheart

October 06 2018

onlyyouonlymyheart
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viaarrives arrives
onlyyouonlymyheart
Reposted frommrrru mrrru viaschulz23 schulz23

October 01 2018

onlyyouonlymyheart

Boże mój zmiłuj się na­de mną
cze­mu stworzyłeś mnie
na niepo­dobieństwo twar­dych kamieni 

— Halina Poświatowska
Reposted fromidealnienieidealna idealnienieidealna

September 30 2018

onlyyouonlymyheart
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole
Reposted fromtomowa tomowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl